• sillyvanas
 • Krzychulec
 • Fero
 • pwg
 • sasafl
 • Luukka
 • neuroshimi
 • qb
 • goldenagah
 • faguss
 • bufordskpu
 • OhSnap
 • Ranveld
 • pesymista
 • jerzjezy
 • Przygnebiona
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

 • person: "you're obsessed with your mental illness"
 • me: i know right? its like it impacts every part of my life.
 • person: "it's all in your head"
 • me: i know right? it's almost like it's a MENTAL illness.
 • person: "why do you let it affect you and stop you from being able to do things?"
 • me: i know right? it's almost like it's an ACTUAL ILLNESS
Reposted fromiblameyou iblameyou viainsanedreamer insanedreamer
8473 913e 500
Reposted fromnyaako nyaako viadivi divi
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak

urfavblogger:

sorry for ignoring you i was mentally dead

wellheyimgay:

I’m sorry that I see fucking galaxies in your eyes and you can’t even find a single star in mine

Mój jest słabszy niż Twój z tego co widzę... ciężko mi powiedzieć co się stanie. Znam trochę osób które brały mocne antydepresanty i żadna z nich się nie skarżyła na coś poważnego ani też ja nie zauważyłam żeby się zmieniły - oprócz tego, że były spokojniejsze i trochę bardziej rozgadane :). Moja rada - skoro zostały Ci przypisane to spróbuj, odstawić zawsze można, z chorobowym to nie wiem gdzie pracujesz, ale może zacznij je brać wtedy kiedy nie pracujesz, np w jakiś weekend czy coś takiego. Zawsze to może trochę zniweluje ryzyko (chociaż ja szczerzę wątpię, żeby coś miało się bardzo złego dziać - przynajmniej w tego co słyszałam). Odwagi :)
9315 5cc6
Reposted fromhagis hagis viarachelbones rachelbones
2567 013c
Reposted fromgifluv gifluv viakapitandziwny kapitandziwny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl