• sofias
 • psychodelikatesy
 • Fero
 • pwg
 • sasafl
 • Luukka
 • neuroshimi
 • qb
 • goldenagah
 • faguss
 • sillyvanas
 • bufordskpu
 • OhSnap
 • Ranveld
 • jerzjezy
 • Migotliwa
 • Krzychulec
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2019

Reposted fromtgs tgs vianerdanel nerdanel

June 19 2019

5687 1c38 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viazelbekon zelbekon
8150 cc3e 500
Nobelon
Reposted fromkopytq kopytq viazelbekon zelbekon
Reposted fromxanth xanth viazelbekon zelbekon
Reposted fromtgs tgs viazelbekon zelbekon

Saint Cirq Lapopie, France.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viajunior13 junior13
8938 e777 500
Kraków, 90s
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viajunior13 junior13
8961 3534 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajunior13 junior13
Czasem jakiś gest, czyjeś słowo, pytanie albo to, co przed chwilą przeczytaliśmy, zobaczyliśmy czy usłyszeliśmy, przypomina nam, że jest tam w środku coś, co uwiera, co sprawia, że nie czujemy się kompletni, pełnowartościowi.
https://www.anywhere.pl/914/basta-czyli-kiedy-powiem-sobie-dosc/?fbclid=IwAR30FIic9ILWBzgYPtpsAG9ZvRgSMPhAXfAQn6N19zHzDII2yRf6Hbb6Jsc
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajunior13 junior13
4000 9092 500
Reposted fromsoftboi softboi viajunior13 junior13
8919 c0a0 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaikari ikari
4701 dfd2 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaikari ikari
4797 cf59
Reposted frompleassure pleassure viaikari ikari
7809 7078 500
Reposted fromkulogrzmot kulogrzmot viaikari ikari
9169 25b0 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa
5451 2d74
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viajunior13 junior13
2485 96e1
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viacygi-chan cygi-chan
7923 4dba 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viacygi-chan cygi-chan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl